Mellan klockan 00:00-03:00 i natt sker en uppdatering hos vår betalpartner vilket innebär att det kan vara svårt att genomföra betalningar under perioden.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Norrköpings tätort

Snabbare, rakare och tätare avgångar – det är vår strategi för att fler ska välja bussen. När de nya tidtabellerna börjar gälla den 10 december passar vi på att göra en del förändringar i trafiken. Målet är kortare resvägar och mer trafik där det behövs som mest. 

Första steget i en större översyn

Förändringarna i Norrköping är ett första steg i en större översyn av kollektivtrafiken. Inom tätorten finns det sträckor som kommer att ses över och eventuellt utvecklas, t ex på linjerna 112, 115 och 117. Dessutom kommer spårvagnarnas utbud, punktlighet och hållplatser att behöva ses över.

Tillsammans med Norrköpings kommun och Region Östergötland deltar vi i projektet Framtidens resor i Norrköping. Projektet ska ta fram ett samlat nätverk för gång, cykel och kollektivtrafik och ska skapa ökad tillgänglighet, framkomlighet och kortare restider. Projektet pågår fram till augusti 2018 med siktet inställt på nytt resecentrum och Ostlänken.

Linje 112 - inget stopp vid Sprängstensgatan

Linje 112 är tänkt som en direktlinje mellan resecentrum och Vrinnevisjukhuset. För att ytterligare räta ut linjen och göra den mer attraktiv för pendling kommer bussarna inte längre att gå ner vid vändslingan vid hållplatsen Sprängstensgatan. Du som önskar resa till området vid Vrinnevipark kan istället kliva av vid hållplatsen efter som är Thapperska skolan och sedan gå några hundra meter (gångtunnel finns under Gamla Övägen). För resa in mot centrum finns dock hållplatsen Sprängstensgatan läge B kvar på Gamla Övägen.

Linje 115 och 117 – Sprängstensgatan och Herstadberg

Från december går inte bussarna via vändslingan vid hållplatsen Sprängstensgatan. Du som reser till området vid Vrinnevipark kan istället kliva på och av vid hållplatsen Topasen i Vilbergen. Därifrån finns en 300 m gångväg till vändslingan och området Vrinnevipark.

En annan förändring är att linje 115 alltid vänder vid Norrledens vändplats vilket innebär att linje 117 kommer att köra avgångarna till Herstadberg på kvällar och nätter.

Linje 116 - ny linjesträckning och ökat antal avgångar

Linje 116 körs idag mellan Lindö, in till Söder Tull vidare mot Smedby och Rambodal. Linjen har två olika hållplatser i Lindö som start/sluthållplats. 

Från december kommer linje 116 bara att gå mellan Lindö och Söder Tull och antalet avgångar ökar kraftigt. Sträckan mellan Söder Tull och Smedby/Rambodal flyttas över till linje 119. 

I Lindö blir det enbart en start/sluthållplats – Abborreberg. Rönntorp kommer inte längre att användas utan närmaste hållplats blir Däckmansgatan eller Seglaregatan. Anledningen till ändringen är en rakare och snabbare körväg som gör det möjligt att öka antalet avgångar. Även hållplatsen Tallskogsvägen tas bort. 

Linje 116 kommer att ha avgångar var 15 minut i rusningstid och var 30 minut under tider då färre personer reser.

Linje 119 - ny linjesträckning och ökat antal avgångar

Linje 119 körs idag mellan Himmelstalundsområdet, in via Söder Tull och ut till Rambodal via Hageby. Från december kommer linjen ha en annan sträckning efter Söder tull, via Smedby och Rambodal samt att den sedan förlängs till södra Hageby.

Antalet avgångar blir större och bussarna kommer att gå var 15 minut istället för var 20 minut i rusningstid. Dessutom blir det fler avgångar på sena kvällar och nätter.

Linje 131

Linjen läggs ner på grund av för få resenärer. Du som brukar resa med denna linje kan istället välja linje 116 som kör längs områdena på Lindövägen.

Linje 140

Från och med december stannar bussarna även vid tätortstrafikens hållplatsläge vid Norrköpings Resecentrum, för att underlätta byten.

Hållplatser som läggs ner 

Här ser du en lista på alla hållplatser som läggs ner den 10 december.