Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Linköpings tätort

Snabbare, rakare och tätare avgångar – det är vår strategi för att fler ska välja bussen. Vi på Östgötatrafiken jobbar på många olika plan för att nå våra mål – att öka kollektivtrafikens marknadsandel och att få nöjdare kunder. När de nya tidtabellerna börjar gälla i december gör vi därför en rad förändringar i trafiken. 

I och med byggnationen av den nya stadsdelen Vallastaden ändras trafikupplägget för sydvästra Linköping, inklusive Lambohov och Mjärdevi. Lambohov har behov av mer trafik och nu får fler boende tillgång till tät och bra trafik, bland annat till centrum och universitetssjukhuset. För att kunna snabba upp resorna och möta människors resebehov på ett bättre sätt behöver vi räta ut linjerna. 

Lambohov och Vallastaden

Idag går linje 2, 4 och 12 till Lambohov. Linje 2 och 4 går samma sträcka men på olika tidpunkter på dagen och åt olika håll i en slinga. Detta upplägg ändras nu helt och linjerna får varsin linjesträckning. Sträckan Resecentrum-Universitetssjukhuset-Garnisonen fortsätter att vara gemensam för linjerna.

Linje 2 går till Lambohov

Efter centrum, Garnisonen och Djurgården centrum går linje 2 direkt in i Lambohov via bussgatan mot hållplatserna Hemmansgatan, Bygdegatan, Odalgatan och Tegskiftesgatan och sedan tillbaka samma sträcka.

Linje 4 till Vallastaden och Lambohov

Efter centrum och Garnisonen går linje 4 via Vallastaden, södra universitetsområdet och in i Lambohov för att sedan gå tillbaka samma sträcka. Linjen går igenom Lambohov ner till sista hållplats som blir Landbogatan.

Linje 12

Linjen kortas i Lambohov och ny start och sluthållplats blir Änggårdsskolan. Hållplatsen Landbogatan trafikeras istället av linje 4 och Lantmannagatan tas bort. Även Plöjaregatan tas bort då den ligger nära hållplatserna intill.

Linje 12 kommer inte längre att köra på vägen inne på universitetsområdet, utan istället ute på den större Universitetsvägen. Det innebär att Vallfarten ersätts med Mäster Mattias väg och att Universitetet ersätts med Universitetet Golfbanan. Bussarna på dessa linjer stannar inte längre vid VTI. Anledningen är att snabba upp trafiken och förenkla för dig som reser då det är samma hållplats vid alla tidpunkter på dygnet till skillnad från idag.

Linje 257

Linjen läggs ner i december. Den har fungerat som nattbuss till Lambohov men ersätts istället av trafik på linje 2 och 4.

Mjärdevi och universitetsområdet

Linje 2 och 4 kommer inte längre att gå in i Mjärdevi. Istället kommer linje 4 att gå längs med Universitetsvägen och stanna vid hållplatsen Teknikringen. Det är rimligt gångavstånd dit från både Forskningsbyn och Mjärdevi Center. Anledningen till ändringen är att resan mellan Lambohov och de centrala delarna av Linköping ska gå snabbare och därmed bli mer attraktiv. Linje 12 och 20 kommer fortsätta gå genom Mjärdevi och även linje 22 som kommer från Ekholmen, Hjulsbro, Berga och Garnisonen.

Linje 12 och 20 kommer inte längre att köra på vägen inne på universitetsområdet, utan istället ute på den större ”Universitetsvägen”. Det innebär att Vallfarten ersätts med Mäster Mattias väg och att Universitetet ersätts med Universitetet Golfbanan. Bussarna på dessa linjer stannar inte längre vid VTI. 

Garnisonen

Linje 2 och 4 går inte längre genom Garnisonen utan går istället runt området. Anledningen är att det är mycket trångt, dåligt sikt och svårt för två bussar att mötas. Bussarna kommer med det nya upplägget av trafik dessutom att mötas oftare nu än tidigare. Hållplatserna Kompanigatan och Brigadgatan tas bort och bussarna stannar istället vid Infanterivägen och Regementsgatan.

Tornby

Linje 10 som går mellan resecentrum och Tornby köpcentrum/Ikea/Ikanohuset får fler avgångar och tätare turer på söndagar mellan 10 och 18. Bussarna kommer att gå var 15 minut istället för var 20:e.

Hållplatser som läggs ner 

Här ser du en lista på alla hållplatser som läggs ner den 10 december.