Mellan klockan 00:00-03:00 i natt sker en uppdatering hos vår betalpartner vilket innebär att det kan vara svårt att genomföra betalningar under perioden.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Linköpings tätort

Snabbare, rakare och tätare avgångar – det är vår strategi för att fler ska välja bussen. När de nya tidtabellerna börjar gälla den 10 december passar vi på att göra en del förändringar i trafiken. Målet är kortare resvägar och mer trafik där det behövs som mest. 

I och med byggnationen av den nya stadsdelen Vallastaden ändras trafikupplägget för sydvästra Linköping, inklusive Lambohov och Mjärdevi. Lambohov har behov av mer trafik och nu får fler boende tillgång till tät och bra trafik, bland annat till centrum och universitetssjukhuset. För att kunna snabba upp resorna och möta människors resebehov på ett bättre sätt behöver vi räta ut linjerna. 

Lambohov och Vallastaden

Idag går linje 2, 4 och 12 till Lambohov. Linje 2 och 4 går samma sträcka men på olika tidpunkter på dagen och åt olika håll i en slinga. Detta upplägg ändras nu helt och linjerna får varsin linjesträckning. Sträckan Resecentrum-Universitetssjukhuset-Garnisonen fortsätter att vara gemensam för linjerna.

Linje 2 går till Lambohov

Efter centrum, Garnisonen och Djurgården centrum går linje 2 direkt in i Lambohov via bussgatan mot hållplatserna Hemmansgatan, Bygdegatan, Odalgatan och Tegskiftesgatan och sedan tillbaka samma sträcka.

Linje 4 till Vallastaden och Lambohov

Efter centrum och Garnisonen går linje 4 via Vallastaden, södra universitetsområdet och in i Lambohov för att sedan gå tillbaka samma sträcka. Linjen går igenom Lambohov ner till sista hållplats som blir Landbogatan.

Linje 12

Linjen kortas i Lambohov och ny start och sluthållplats blir Änggårdsskolan. Hållplatsen Landbogatan trafikeras istället av linje 4 och Lantmannagatan tas bort. Även Plöjaregatan tas bort då den ligger nära hållplatserna intill.

Linje 12 kommer inte längre att köra på vägen inne på universitetsområdet, utan istället ute på den större Universitetsvägen. Det innebär att Vallfarten ersätts med Mäster Mattias väg och att Universitetet ersätts med Universitetet Golfbanan. Bussarna på dessa linjer stannar inte längre vid VTI. Anledningen är att snabba upp trafiken och förenkla för dig som reser då det är samma hållplats vid alla tidpunkter på dygnet till skillnad från idag.

Linje 257

Linjen läggs ner i december. Den har fungerat som nattbuss till Lambohov men ersätts istället av trafik på linje 2 och 4.

Mjärdevi och universitetsområdet

Linje 12 och 20 går rakt och snabbt mellan Mjärdevi och Linköpings resecentrum. Resorna snabbas i december dessutom upp jämfört med idag eftersom bussarna kommer att köra på den större Universitetsvägen istället för inne på universitetsområdet. Det innebär att hållplatsen Vallfarten ersätts med Mäster Mattias väg, och Universitetet ersätts med Universitet Golfbanan.

Linjesträckningarna för nuvarande linjerna 2 och 4 kommer att ändras för att anpassas efter det stora behovet av resor från Lambohov och Vallastaden. För att snabba upp resorna och göra dem mer attraktiva från dessa områden kommer bussarna på de nya linjerna 2 och 4 inte längre att gå in i Mjärdevi utan stannar istället vid hållplatsen Teknikringen som ligger i utkanten av området.

Till Mjärdevi går även linje 22 som kommer från Ekholmen, Hjulsbro, Berga och Garnisonen.

Garnisonen

Hållplatserna Kompanigatan och Brigadgatan i Garnisonen har varit placerade väldigt nära varandra. Från den 10 december läggs därför hållplatsen Kompanigatan ner. Att just Kompanigatan läggs ner beror på att vägen är avsmalnad just där. Med tätare avgångar riskerar bussarna att försenas i onödan vid mötande trafik.
(Texten uppdaterades 25.10.17)

Tornby

Linje 10 som går mellan resecentrum och Tornby köpcentrum/Ikea/Ikanohuset får tätare turer på söndagar mellan 10 och 18. Bussarna kommer att gå var 15 minut istället för var 20:e.

Hållplatser som läggs ner 

Här ser du en lista på alla hållplatser som läggs ner den 10 december.