Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Mer info

Linköping med omnejd

Busstrafik till och från Vallastaden

Linjerna Linje 526 och 577 förlängs från US Norra vidare till Resecentrum via hållplatserna Tinnerbäcksbadet, Trädgårdstorget och Kungsgatan. Anledningen är att den nya stadsdelen Vallastaden ska få tillgång till kollektivtrafik. Detta är en tillfällig lösning då vi skapar ett nytt upplägg för trafiken i sydvästra Linköping som börjar gälla i december 2017.

Linje 25 Ekholmen-Tornby

Linjen får ändrad sträckning vid Universitetssjukhuset. Bussarna kör inte längre genom sjukhusområdet eftersom korsningen i lasarettsbacken är ombyggd så att bussarna får svårt att svänga vänster. Bussarna kör istället från US Södra via Garnisonsvägen och Djurgårdsgatan. Hållplatsen Lasarettsgatan 1 läggs ner och istället har hållplatserna Eskadern och Kaserngatan som ligger på Djurgårdsgatan tillkommit.

Landsbydstrafik

Under planeringen av trafiken och de förändringar som genomförs har vi fört dialog med Linköpings kommun. Det handlar bland annat om skolelevers resor då det är kommunen som ansvarar för dessa. 

Linje 507 Roxtuna-Ekängen-Linköping

Linjen kortas av och kör inte längre sträckan Rystad-Roxtuna. Mellan Ekängen och Linköping blir det från höstens tidtabeller (21 aug) istället fler avgångar. Anledningen till att linjen förkortas är alltför få resenärer på den delen av linjen.

Linje 509 Linghem-Östra Harg-Rystad-Linköping

Linjen läggs ner på grund av för få resenärer. 

Linje 513 Gistad-Linghem-Linköping

Linjen kortas av och köe inte längre sträckan Kimstad-Norsholm-Gistad. Linje 484 har till viss del anpassats för resor mellan Kimstad och Norsholm. I Linghem stannar linje 513 inte längre vid hållplatserna Tulpanvägen, Linghems skola, Himnavägen eller Himnaskolan.

Linje 525 Södra Hult-Stjärnorp-Berg-Ljungsbro

Linjen läggs ner på grund av för få resenärer. 

Linje 571 Vikingstad-Malmslätt

Linjen förkortas och kör inte längre sträckan Kärna kors-Tokarps skola. Vid Kärna kors går det bra att byta till linje 13. Anledning till förkortningen är att resandet i Malmslätt är mycket lågt på denna linje.

Borttagna eller inställda hållplatser

  • Hagegården och Gyllenborgsvägen (linje 522, 523) tas bort på grund av få resenärer och närhet till andra hållplatser. 
  • Malmsäter (linje 513)
  • Lasarettsgatan (linje 25)